Marszałek dziękuje ks. Wacławowi Blizińskiemu za serdeczne powitanie. Obok stoi sołtys Liskowa, trzymając na tacy chleb i sól.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.