Minister skarbu Czesław Klarner z przedstawicielami władz miejskich podczas zapoznawania sie z planami regulacji Wisły.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.