Konferencja ministra spraw zagranicznych Polski Aleksandra Skrzyńskiego (trzeci z lewej w pierwszym rzędzie) z polskimi dziennikarzami w Paryżu. Widoczny m.in.: pierwszy sekretarz Ambasady RP w Paryżu Alfred Poniński (czwarty z prawej w pierwszym rzędzie), kierownik oddziału Polskiej Agencji Telegraficznej w Paryżu Paweł Kleczkowski (trzeci z prawej w pierwszym rzędzie) oraz przedstawiciel Towarzystwa Literatów i Dziennikarzy Polskich Edward Woroniecki (drugi z lewej w pierwszym rzędzie).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.