Minister Dobrucki podczas zwiedzania kościoła Mariackiego.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.