Powitanie w Kujbyszewie. Od prawej: ambasador Stanisław Kot, gen. Zygmunt Bohusz-Szyszko, gen. Władysław Sikorski, gen. Władysław Anders.

Autor fotografii: Czesław Datka.