Prezydent RP Ignacy Mościcki (siedzi) w otoczeniu osób towarzyszących w jednym z pawilonów. Na prawo od prezydenta stoją w I. rzędzie m.in.: redaktor Feliks Fryze, dyrektor Stanisław Wachowiak (w jasnym płaszczu), dyrektor Stanisław Kauzik, pułkownik Jan Głogowski. W mundurze za prezydentem stoi adiutant prezydenta kapitan Bolesław Suszyński. W I. rzędzie 2. na lewo od prezydenta widoczny przedstawiciel "Kuriera Poznańskiego" Edward Pawłowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.