Obraz olejny z 1779 roku ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu.