Stoją od lewej: Józef Cyrankiewicz, Piotr Jaroszewicz, Władysław Gomułka.

Fotografia Zbyszka Siemaszki z lat 1956-1964 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.