Trybuna honorowa podczas uroczystości. Widoczni m.in.: prezydent RP Ignacy Mościcki (w środku, na fotelu), Maria Mościcka (na lewo za prezydentem RP), biskup Stanisław Rospond (na lewo od prezydenta RP), kpt. Józef Hartman (stoi za prezydentem RP), wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Kazimierz Pieracki (1. z prawej w 1. rzędzie), gen. Bernard Mond (w drugim rzędzie 2. z prawej), gen. Aleksander Narbut-Łuczyński (w drugim rzędzie 3. z prawej), płk Jan Głogowski (na prawo za gen. Łuczyńskim), prof. Kazimierz Władysław Kumaniecki (na lewo za M. Mościcką) i starosta krakowski Władysław Wnęk (stoi 2. na lewo od prof. Kumanieckiego, w okularach i cylindrze).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.