Nad budową kościoła czuwał zaufany współpracownik pierwszego polskiego kardynała Jan Długosz. Pierwotną świątynię wzniesiono w stylu gotyckim. Do dziś zachowała się z niej kruchta zachodnia ze sklepieniem krzyżowo-żebrowym. Na zworniku sklepienia widoczny jest herb Oleśnickich Dębno

Fotografię wykonał Tadeusz Święchowicz 3.07.2018 r.