Fotografia Gałdyńskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.