Przywieszony do dokumentu z roku 1416 w zbiorach Archiwum Głównego Akt Dawnych w Warszawie (Zbiór Dokumentów Pergaminowych, sygn. 58).

Źródło kopii cyfrowej: Wikimedia Commons (plik przekazany przez AGAD we współpracy ze Stowarzyszeniem "Archivum Patriae" i Wikimedia Polska).

W środkowej części pieczęci widoczny herb rodu Leszczyców do którego należał Wojewoda Maciej, napis otokowy uszkodzony: "S. MATHEI [...] INO".