Od lewej: mjr Stanisław Skarżyński, Śniegocki, Glising, mjr Bezeg, kpt. Kurletto, mjr Szczydłowski, Z.S. Lisowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.