Fotografia grupowa uczestników uroczystości przed domem marszałka Edwarda Rydza-Śmigłego (w środku, trzyma rękawiczki). Widoczni m.in.: gen. dyw. Juliusz Rómmel, gen. bryg. Stanisław Grzmot-Skotnicki, gen. bryg. Sergiusz Zahorski, gen. bryg. Władysław Anders, płk Stefan Dembiński, płk Kazimierz Glabisz, płk Jan Karcz, ppłk Tadeusz Machalski oraz płk Zbigniew Brochwicz-Lewiński (z prawej marszałka).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.