Maria Mościcka wbija pamiątkowy gwoźdź w poswięcony sztandar Przysposobienia Wojskowego Kobiet, przed ratuszem. Widoczni także m.in.: wojewoda śląski Michał Grażyński (1. z lewej na pierwszym planie, bokiem) i Komendantka Naczelna Przysposobienia Wojskowego Kobiet Maria Wittek (na lewo za wojewodą Grażyńskim).

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.