Rycina opublikowana w 1890 roku w  czasopiśmie "Kłosy", t. 50 nr 1304  s. 417. 

Źródło kopii cyfrowej: cyfrowemazowsze.pl.