Jeden z ojców franciszkanów udziela błogosławieństwa klęczącym współbraciom udającym się na misje.

Fotografia z lat 1927-1935 ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.