W pierwszym rzędzie od lewej: biskup Karol Radoński, minister Stanisław Sopicki, minister Bronisław Kuśnierz, minister Zygmunt Berezowski, minister Jan Kwapiński, gen. Marian Kukiel.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.