W lewym rzędzie od lewej: minister Stanisław Sopicki, minister Bronisław Kuśnierz, minister Zygmunt Berezowski, minister Jan Kwapiński. W prawym rzędzie od prawej: NN, premier Tomasz Arciszewski.

Fotografia Czesława Datki ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.