Uczestnicy otwarcia wystawy. Widoczni m.in. wiceprezydent m.st. Warszawy Pohoski (4. z lewej), prezes Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych Stanisław Brzeziński (2. z lewej), prof. Wojciech Jastrzębowski (4. z prawej), artysta malarz Bronisław Kopczyński (3. z prawej).

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.