Fotografia Wawrzyńca Skoczylasa ze zbiorów Narodowego Archiwum  Cyfrowego.