Król Polski i elektor Saksonii August II Mocny, po zdobyciu tajemnicy produkcji porcelany,  ulokował w 1710 roku w Miśni pierwszą w Europie wytwórnię tego cennego materiału. W ten sposób powstała Królewsko-Polska i Elektorsko-Saska Manufaktura Porcelany.  Wytwórnia była jednym z najpilniej strzeżonych obiektów przemysłowych, gdyż porcelana była wówczas materiałem cenniejszym od złota.  

Fot. Tadeusz Święchowicz, 2.05.2019.