Otwarcie kongresu FIDAC w sali Rady Miejskiej. Prezydium kongresu (od lewej): poseł Jan Walewski, weteran powstania styczniowego Wiktor Malewski, delegatka francuska Marcelina Heraud, prezes FIDAC Adrian van der Burch, prezes polskiej sekcji FIDAC Roman Górecki, sekretarz generalny FIDAC Lambert, wiceprezydent Warszawy Jan Pohoski. Na trybunie - mjr Bugusławski.