Na trybunie przyjmujący defiladę na placu Łukiskim w Wilnie. Stoją od lewej: gen. Bolesław Popowicz, wojewoda Władysław Jaszczołt, gen. Juliusz Rómmel, inspektor armii gen. dyw. Daniel Konarzewski.

Fotografia Walentego Dobrowolskiego ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.