Prezydent Ignacy Mościcki wśród członków gabinetu. Siedzą od lewej: premier Janusz Jędrzejewicz, prezydent RP Ignacy Mościcki, minister spraw wojskowych Józef Piłsudski. Stoją od lewej: minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, minister przemysłu i handlu Ferdynand Zarzycki, minister opieki społecznej Stefan Hubicki, minister spraw zagranicznych Józef Beck, minister skarbu Władysław Zawadzki, minister komunikacji Michał Butkiewicz, minister sprawiedliwości Czesław Michałowski, minister spraw wewnętrznych Bronisław Pieracki, minister rolnictwa i reform rolnych Bronisław Nakoniecznikow-Klukowski.