Prezydent RP Ignacy Mościcki wśród członków gabinetu w Salonie Kolumnowym na Zamku Królewskim. Siedzą od lewej: minister spraw wojskowych generał Tadeusz Kasprzycki, premier Marian Zyndram Kościałkowski, prezydent RP Ignacy Mościcki, wicepremier i minister skarbu Eugeniusz Kwiatkowski, minister spraw wewnętrznych Władysław Raczkiewicz. Stoją od lewej: minister poczt i telegrafów Emil Kaliński, minister komunikacji Michał Butkiewicz, minister przemysłu i handlu Roman Górecki, minister opieki społecznej Władysław Jaszczołt, wiceminister wyznań religijnych i oświecenia publicznego Konstanty Chyliński, minister rolnictwa Juliusz Poniatowski, minister sprawiedliwości Czesław Michałowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.