Jest to dokument bardzo znamienny - wystawiony przez Departament Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej PRL powołuje się na przyjęcie Erwina Schellera do Orderu Virtuti Militari "przez kompetentne władze" za "udział w walkach z hitlerowskim okupantem w latach 1939-1945". Władze PRL nazywają tu zatem w roku 1972 "kompetentnymi władzami" Naczelnego Wodza Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie, bo to on właśnie w roku 1948 (!) wydał odnośne zarządzenie. Tymczasem w roku 1946 był Scheller sądzony przed Wojskowym Sądem Rejonowym w Gdańsku, po aresztowaniu w roku 1945 przez Urząd Bezpieczeństwa Publicznego, za to że "w czasie wojny i po wojnie (…) brał czynny udział w nielegalnym związku pod nazwą „Armia Krajowa”, mającym na celu obalenie demokratycznego ustroju Państwa Polskiego…".

Fot. ze zbiorów Joanny Narkiewicz-Tarłowskiej (krewnej drugiej żony Schellera).

Pozyskana w roku 2019 w ramach akcji "Wirtualny Pomnik Niepodległej".