Stolik sędziowski. Od lewej: płk Szumieński, gen. Adolf Waraksiewicz, ppłk Kudelski, płk Zbigniew Brochwicz-Lewiński, gen. Kazimierz Dzierżanowski, gen. Aureli Serda-Teodorski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.