Obraz namalowany po 1916 roku.  Na zbiorowym portrecie widoczni są członkowie Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce działającego w czasie I wojny światowej w Vevey nad Jeziorem Genewskim. Komitet był bezprecedensową pod względem zasięgu i osiągniętych efektów akcją filantropijną, przeprowadzoną przez przebywających w Szwajcarii emigrantów polskich na rzecz rodaków dotkniętych zniszczeniami wojennymi. Na czele Komitetu stali Henryk Sienkiewicz i Igancy Jan Paderewski. 

Obraz przedstawia fikcyjne spotkanie członków Komitetu, bo rzeczywistości spotkanie w tym gronie nigdy się nie odbyło i jest tylko wyobrażeniem artysty. Od lewej siedzą: Maria z Babskich Sienkiewiczowa (żona Henryka), Władysław MickiewiczHenryk SienkiewiczHelena Paderewska (żona Ignacego), Leonia Wierusz-Kowalska (żona Józefa), Józef Wierusz-Kowalski; na pierwszym planie troje dzieci Wierusz-Kowalskich. Od lewej stoją: córka Lawrence'a Almy-TademySzymon AskenazyIgnacy PaderewskiAntoni Osuchowski. W tle m.in. Tadeusz Romer i Erazm Piltz oraz dzieci Sienkiewicza: Henryk Józef i Jadwiga.