Uczestnicy zjazdu w ogrodzie klasztornym oo. Paulinów. W pierwszym rzędzie siedzą od lewej do prawej m.in.: biskup kielecki Czesław Kaczmarek (1), biskup pomocniczy tarnowski Edward Komar (2), biskup łomżyński Stanisław Kostka Łukomski (4), biskup piński ks. Kazimierz Bukraba (5), biskup chełmiński ks. Stanisław Okoniewski (6), sufragan warszawski ks. arcybiskup Stanisław Gall (7), biskup lubelski Marian Fulman (8), metropolita wileński ks. arcybiskup Romuald Jałbrzykowski (9), biskup włocławski Karol Radoński (10), biskup pomocniczy sandomierski Paweł Kubicki (11), biskup tarnowski ks. Franciszek Lisowski (12). W drugim rzędzie stoją od prawej do lewej m.in.: biskup przemyski ks. Franciszek Barda (1), biskup polowy WP Józef Gawlina (2), biskup pomocniczy przemyski ks. Wojciech Tomaka (4), biskup pomocniczy krakowski ks. Stanisław Rospond (5), przeor klasztoru na Jasnej Górze o. Norbert Motylewski (8), biskup pomocniczy łomżyński Tadeusz Zakrzewski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.