Prezydium zjazdu. Widoczni m.in.: profesor Oskar Halecki, redaktor Konrad Olchowicz (trzeci z lewej), Stanisław Miłaszewski (czwarty z lewej), Anna Słonczyńska de Verbno (pierwsza z prawej), S. Cywiński, ks. Józef Kłos (trzeci z prawej), red. Jędrzejewicz. 

Fotografię wykonał Leon Jarumski.