Widok sali podczas zjazdu. Siedzą w pierwszym rzędzie od lewej: wojewoda lwowski Alfred Biłyk, generał Michał Karaszewicz -Tokarzewski, generał Juliusz Zulauf, generał Bernard Mond.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.