Złożenie wieńca na cmentarzu wojskowym, przy Mauzoleum z sercem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Widoczni m.in.: prezes Związku Peowiaków Marian Zyndram Kościałkowski, generał Stefan Dąb-Biernacki, Michał Karaszewicz-Tokarzewski, generał Jan Kruszewski, pułkownik Adam Koc.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.