Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Wenezueli w Polsce Silvestre Tovar Lange (trzeci z prawej) po złożeniu listów. Od lewej widoczni: radca Ministerstwa Spraw Zagranicznych Henryk Zaniewski, kierownik Referatu Orderowego MSZ Paweł Morstin, zastępca szefa Kancelarii Cywilnej Prezydenta RP Zygmunt Skowroński, szef Gabinetu Wojskowego Prezydenta RP gen. bryg. Kazimierz Schally, adiutant prezydenta RP kpt. Stefan Kryński, adiutant prezydenta RP kpt. Józef Hartman, dyrektor Protokołu Dyplomatycznego MSZ Karol Romer.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.