Drzeworyt Józefa Łoskoczyńskiego według rysunku Franciszka Tegazzo, opublikowany w 1877 roku w "Biesiadzie Literackiej", T. 3, nr 61 s. 135

Kopia cyfrowa udostępniona przez Bibliotekę Publiczną m.st. Warszawy - Bibliotekę Główną Województwa Mazowieckiego