Od lewej: NN, gen. Stanisław Tatar, minister Zygmunt Berezowski.

Fotografia ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.