Drzeworyt Edwarda Nicza według fotografii Chonowicza, opublikowany w 1889 roku w piśmie „Kłosy”, nr 1243, s. 257.