Program Agnieszki Szydłowskiej zrealizowany w 2013 roku w koprodukcji Telewizji Polskiej S.A. i Narodowego Instytutu Audiowizualnego.