Jubileuszowe wykonanie „Pasji według św. Łukasza” podczas Wielkanocnego Festiwalu Ludwiga van Beethovena w Warszawie 25 marca 2016 r.  Rejestracja wykonana na zlecenie Narodowego Instytutu Audiowizualnego.