Materiał Polskiej Agencji Telegraficznej z 1938 roku ze zbiorów FINA ukazujący nabożeństwo, poświęcenie kopca oraz defiladę wojska i mieszkańców u stóp pomnika.