Cykl prezentuje kanon wiedzy historycznej Polaków, źródła naszej tożsamości narodowej, wydarzenia i procesy, które kształtowały patriotyzm i postawę obywatelską naszej wspólnoty.  Każdy z półgodzinnych odcinków cyklu dotyczy wybranego zagadnienia, wśród których są przełomowe wydarzenia naszej historii. Piąty odcinek poświęcony jest kształtowaniu się ustroju politycznego odrodzonej Polski.   Reżyserem cyklu zrealizowanego według pomysłu Janusza Weycherta na podstawie scenariusza Mirosława Chojeckiego i Piotra Weycherta jest Krzysztof Talczewski. To niezwykłe dzieło jest efektem koprodukcji Telewizji Polskiej S.A., Filmoteki Narodowej – Instytutu Audiowizualnego, Muzeum Historii Polski, Wytwórni Filmów Dokumentalnych i Fabularnych oraz firmy producenckiej Media Kontakt.