W naradzie wojennej w Wersalu 5 czerwca brali udział premierzy Wielkiej Brytanii, Francji i Włoch. Przyjęta przez nich wówczas deklaracja przewidywała utworzenie „zjednoczonego i niepodległego państwa polskiego z wolnym dostępem do morza”.  Mocarstwom zachodnim zależało na pozyskaniu Polaków do walki przeciw państwom centralnym. 22 czerwca na froncie w Szampanii odbyło się uroczyste wręczenie sztandarów pułkom 1 Dywizji Strzelców Polskich. W uroczystości brał udział m.in. prezydent Francji Raymond Poincaré i prezes komitetu Narodowego Polskiego Roman Dmowski. Dzięki symbolicznemu udziałowi Błękitnej Armii w działaniach wojennych Polska znalazła się w gronie zwycięskich państw w I wojnie światowej.  (Na zdjęciu: uroczyste wręczenie sztandarów polskim pułkom w Szampanii w czerwcu 1918 r.)