Naczelny dowódzca armii niemieckiej Erich von Falkenhayn zostaje zdymisjonowany a jego miejsce zajmują przybyli z frontu wschodniego Paul von Hindenburg i Erich Ludendorff.  Nowi dowódcy uznali, że bitwy pod Verdun i nad Sommą poważnie nadwyrężyły potencjał ofensywny armii niemieckiej i zdecydowali przejść do strategicznej defensywy na froncie zachodnim. Uznali przy tym, że mogą zniszczyć wrogów, jeśli użyją wszelkich sił i środków, a wojna będzie prowadzona jeszcze bardziej bezwzględnie niż dotychczas. Hindenburg i Ludendorff dążyli do przejęcia całości władzy wojskowej oraz cywilnej w Niemczech, aby użyć wszystkie zasoby kraju do wygrania tej totalnej wojny.

(na zdjęciu: obraz Hugo Vogela namalowany około 1917 roku przedstawiający Paula von Hindenburga i Ericha Ludendorffa. )