Po dwuletniej służbie na froncie pułki Legionów Polskich zostały wycofane znad Stochodu do Baranowicz, a potem na Mazowsze. Wiązało się to z narastającym w polskich szeregach kryzysem po dymisji Józefa Piłsudskiego i  zmianą planów politycznych państw centralnych, które pragnąc pozyskać polskiego rekruta, postanowiły utworzyć marionetkowe Królestwo Polskie. Legiony miały być przeformowane i stać się bazą do tworzenia polskich formacji pod dowództwem niemieckim. Plany te spotkały się z zimnym przyjęciem wśród większości środowisk polskich, które były bardzo krytycznie nastawione do niemieckiego okupanta. 

(Na zdjęciu, żołnierz Legionów Polskich w polu.)