Krótki film dokumentalny pokazujący wkroczenie żołnierzy Legionów Polskich do Warszawy 1 grudnia 1916 roku, witanych przez ludność miasta. Na czele oddziałów gen. Stanisław Szeptycki.

Niemiecki film dokumentalny z 1916 roku produkcji Das Bild und Filmamt (BUFA) ze zbiorów  archiwalnych Filmoteki Narodowej-Instytutu Audiowizualnego (FINA).