INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY INTERNETOWY POLSKI SŁOWNIK BIOGRAFICZNY
iPSB
  wyszukiwanie zaawansowane
 
  wyszukiwanie proste
 
 

Polityka prywatności

 

Informację o realizacji Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO) przez FINA znajdziesz tutaj.

Zbieranie danych osobowych odbywa się, w zależności od rodzaju danych, z inicjatywy Użytkownika lub automatycznie. Korzystając w jakikolwiek sposób z Serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Prywatności.

Dane osobowe to wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej. Wszystkie dane osobowe są gromadzone, przechowywane i przetwarzane w serwisie iPSB zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej Użytkownika jest niezbędne dla skorzystania z usług: „Konto” oraz „Newsletter”. Regulaminy szczegółowe mogą wskazywać inne dane osobowe, których przekazanie jest niezbędne w celu skorzystania z określonej nimi usługi. Przekazane dane są chronione przed dostępem do nich osób trzecich i wykorzystywane przez Administratora wyłącznie do kontaktów z Użytkownikami, niezbędnych w ramach wykonania danej usługi.

Administratorem danych osobowych osób korzystających z Serwisu iPSB jest Narodowy Instytut Audiowizualny (NInA - Administrator) z siedzibą w Warszawie przy ul. Wałbrzyskiej 3/5, 02-739 Warszawa, NIP: 525-234-20-56, zarejestrowanym w Rejestrze Instytucji Kultury, prowadzonym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pod nr RIK 59/2005.

Zasady Ogólne

Dane osobowe Użytkowników Serwisu iPSB przetwarzane są przez NInA w celu świadczenia usługi dostępu do zasobów iPSB. Dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres konieczny dla świadczenia usług w ramach Serwisu iPSB zgodnie z zachowaniem wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz. ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204).

Korzystając z Serwisu iPSB wyrażają Państwo zgodę na warunki określone w niniejszym dokumencie. Wszelkie zmiany dotyczące polityki prywatności będą zamieszczane na tej stronie.

Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na gromadzenie i przechowywanie danych lub chcą usunąć konto - prosimy o przesłanie informacji za pośrednictwem formularza kontaktowego. Macie Państwo prawo wglądu do swoich danych oraz do ich poprawiania, a także do innych czynności opisanych w regulaminie Serwisu. W w/w sprawach można także zwrócić się do administratora pisząc na adres jego siedziby podany również w na stronie Serwisu.

Aby skorzystać z niektórych funkcji naszego Serwisu (np. konto), trzeba się zarejestrować. Podczas rejestracji poprosimy Państwa o podanie swoich danych osobowych, a także o podanie danych nie mających takiego charakteru, które jednak również objęte są niniejszą Polityką.

Podanie danych osobowych, a także zgoda na ich przetwarzanie nie jest obowiązkowe (jest dobrowolne), ale jest konieczne do świadczenia przez operatora usług w ramach serwisów.

Dane osobowe przetwarzane będą przez NInA działającego jako administrator danych osobowych, dla celów i w sposób podany w treści oświadczenia w przedmiocie zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Dane zbierane automatycznie:

Podczas Państwa wizyty na serwisie, automatycznie zbierane są dane dotyczące Państwa wizyty, tj. adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego - dane te nie pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie Państwa osoby.

Dane zbierane w sytuacji kontaktu z administratorem

Gdy kontaktujecie się Państwo z nami celem dokonania danych czynności za pomocą strony internetowej czy też poczty e-mail wymaga to będzie przekazania nam Państwa danych osobowych celem potwierdzenia Państwa tożsamości i możliwości zwrotnego kontaktu. Podanie tych danych nie jest obowiązkowe, lecz jest niezbędne do dokonania czynności lub uzyskania informacji, które Państwa interesują.

Wykorzystywanie danych:

W przypadku naruszenia Regulaminu Serwisu połączonego z naruszeniem prawa, a także bez takiego naruszenia, lecz na podstawie innych przepisów, administrator może udostępnić Państwa dane, w tym osobowe, właściwym organom w sytuacjach przewidzianych prawem.

Zasady komunikacji

Jeżeli podczas korzystania z Serwisu wybrali Państwo dostępną opcję „poczta e-mail” lub podobną, będziecie Państwo otrzymywać od nas wiadomości email.

Jeśli wypełniając formularz kontaktowy wysłałeś do nas wiadomość, możemy kontaktować się z Państwem telefonicznie, mailowo bądź za pomocą faxu, w celu przesłania odpowiedzi na Państwa pytanie.

Oferta Serwisu iPSB będzie z czasem ulegać rozszerzeniu. Zmianie będą również ulegały technologie, standardy i wymagania związane z prowadzeniem działalności w Internecie. Oznacza to, że w przyszłości administrator może wprowadzać modyfikacje w Polityce Prywatności. Wraz z każdą zmianą, nowa wersja Polityki Prywatności będzie się pojawiała na stronach serwisów wraz ze stosownym komunikatem i będzie obowiązywała w nowym brzmieniu od dnia powiadomienia o jej zmianie poprzez jej umieszczenie w danym serwisie. Wszelkie zmiany będą odpowiednio wyróżnione przez pierwszych 30 dni od dnia wprowadzenia zmian.

W razie dodatkowych pytań dotyczących ochrony prywatności, prosimy o kontakt korzystając z formularza kontaktowego.

COOKIES

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania z Serwisu iPSB.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu ipsb.nina.gov.pl.

Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

  • a) dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika;
  • b) tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych;
  • c) utrzymania sesji Użytkownika Serwisu;

Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Każdy Użytkownik ma prawo nie wyrazić zgody na umieszczanie plików typu cookies na jego urządzeniu końcowym. Wystarczy skorzystać z opcji wyłączenia pobierania i przechowywania plików typu cookies w przeglądarce internetowej.

 
 
Mecenas