Polski Portal Biograficzny biogramy.pl  to cyfrowa skarbnica naszego narodowego dziedzictwa, internetowa galeria bohaterów, wirtualny pomnik polskości. Obejmuje ważne postaci z wszystkich obszarów aktywności ludzkiej i z całej tysiącletniej historii naszego kraju.  Już dziś portal składa się z blisko 50 tys. indywidualnie wprowadzonych stron (kart personalnych, fotografii, artykułów, ciekawostek, audycji, filmów, itd). Zawiera też ogromną liczbę stron tworzonych automatycznie z metadanych wprowadzanych do serwisu (np. stron listingowych, indeksowych, chmury wiedzy, mapy miejsc związanych z bohaterami,  itp).

 

Portal korzysta z plonu pracy innych instytucji (takich jak biogramy z IH PAN, zdjęcia z Narodowego Archiwum Cyfrowego czy Biblioteki Narodowej), materiałów FINA, ale także z materiałów własnych wytworzonych specjalnie na potrzeby Portalu (materiały tekstowe, multimedialne, zdjęcia, filmiki, etc). Stworzenie tak obszernej bazy cyfrowej dotyczącej całego dziedzictwa narodowego (wszystkich okresów i wszystkich aspektów działalności) wymagało lat pracy i istotnych nakładów.  Portal jako narzędzie polityki historycznej, realizuje zadania informacyjne, edukacyjne, promocyjne, integracyjne. Popularyzuje dziedzictwo i wzmacnia poczucie narodowej tożsamości, tak w kraju jak i wśród Polonii na całym świecie.

Cztery przykładowe listingi dostępne w serwisie: lista postaci (po wpisaniu nazwiska), lista zdjęć (po wybraniu nazwiska), lista osób związanych z hasłem indeksu aktywności (tu: profesor uniwersytetu we Lwowie), lista osób związanych z wybranym miejscem (tu: Wadowice).

Il. 1. Strony listingowe w serwisie Biogramy.pl (przykładowe listingi:  postaci, zdjęć, osób związanych z hasłem, osób związanych z miejscem)

Biogramy.pl to serwis obejmujący wszystkie dziedziny ludzkiej aktywności od polityki i gospodarki, przez wojsko i bezpieczeństwo, aż po naukę, sztukę i religię.  Znaleźć można u nas strony dotyczące postaci z wszystkich epok i obszarów, od tworzenia polskiej państwowości przez okresy świetności i upadku Rzeczypospolitej, aż po okres sowieckiej dominacji i odzyskanej ponownie niepodległości.  Nasi bohaterowie działali we wszystkich regionach kraju, a także poza jego granicami, na wszystkich kontynentach i we wszystkich klimatach.

 

WEHIKUŁ CZASU CZYLI GIGANCI NA TLE DZIEJÓW

Biogramy.pl to portal multimedialny, który publikuje nie tylko teksty o znaczących postaciach z całej historii Polski, ale także zdjęcia, audycje i filmy, które pokazują naszych bohaterów albo odnoszą się do ich życia czy twórczości. Obecnie mamy już ponad 25 tysięcy zdjęć. Każde z nich jest przypisane co najmniej do jednego z naszych bohaterów. Jednak są też takie, które wstawione są w kilkumnastu miejscach. Przykładowo jeśli zdjęcie pokazuje jakiś rząd, episkopat,  czy drużynę sportową, to jest ono dostępne na karcie każdej z osób, która jest na nim widoczna i która jest już w naszej bazie osobowej. 

Jednym z modułów serwisu jest Wehikuł czasu, czyli timeline pokazujący wydarzenia z życia naszych bohaterów na tle historii narodowej i światowej. 

4 daty z Wehikułu czasu - modułu, który na tle wydarzeń historyczny, pokazuje zasoby portalu, jako osób powiązanych z danym faktem, a także ukazując co w konkretnym okresie robili nasi bohaterowie (czyli wydarzenia z ich osobistych kalendariów).

Il. 2. Wybrane cztery daty z Wehikułu czasu, z opisem wydarzenia historycznego, listingiem  najważniejszych osób związanych z nim oraz z listingiem wydarzeń z danego miesiąca z kalendariów bohaterów Portalu.

Z MONUMENTALNEGO ZASOBU

Głównym filarem portalu są biogramy z monumentalnego Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii PAN. Jest on tworzony już od blisko 90 lat przez tysiące polskich uczonych ze wszystkich dziedzin.  Obecnie wstawiliśmy do serwisu ponad 12 tys. biogramów, a w przyszłości liczba ta wzrośnie jeszcze kilkakrotnie.

Karta personalna Józefa Piłsudskiego w serwisie biogramy.pl.

Il. 3. Karta personalna wybranej postaci w serwisie (tutaj jest to karta Józefa Piłsudskiego, która zawiera obszerny biogram, setki zdjęć, multimedia i inne materiały, m.in. 27 ciekawostek).  Aby się wnikliwie zapoznać z wszystkimi tymi materiałami trzeba na to poświęcić sporo czasu).  

Z uwagi na politykę wydawniczą Polskiego Słownika Biograficznego, który nie obejmuje wielu kluczowych postaci zwłaszcza z ostatnich dekad i lat,  nasz serwis dodaje też strony osób jeszcze nieobecnych w PSB, np. Jana Pawła II czy mistrzów naszej sceny i filmu, którzy odeszli w ostatnim czasie. Strony tych postaci - nie mają biogramów PSB - ale zawierają wiele informacji o danej postaci, a także zdjęcia czy różne media na ich temat.

Elementem strony personalnej są portrety profilowe naszych bohaterów, które ułatwiają rozpoznanie poszukiwanej postaci, a także są elementem różnych narzędzi, które znajdują się w serwisie, takich jak chmura wiedzy, indeks miejsc, wehikuł czasu.

Karta Jana Pawła II

Il. 4. Strona osobowa Jana Pawła II z obszernym kalendarium jego życia i innymi materiałami na temat polskiego papieża. Widać portret profilowy Karola Wojtyły, ale także portrety innych osób z naszej bazy. 

 

TRZY KRĘGI WIEDZY 

Niektóre z naszych stron i  biogramów mają spore rozmiary. Z uwagi na to, że są pisane przez wybitnych specjalistów i zawierają ogromne pokłady wiedzy czasem nie są łatwą lekturą,  a ich gruntowne przestudiowanie wymaga wielu godzin. Również związane z postaciami multimedia często stanowią obszerne źródło i wnikliwe zapoznanie się z nimi wymaga czasu.  Aby ułatwić dostęp do naszych zasobów i dostarczyć naszym użytkownikom kwintesencji wiedzy  o naszych bohaterach,  opisujemy je systemem tagów, które stanowią zwięzłą informację o postaci.

Najbardziej skondensowany opis postaci to jej indeks aktywności, który zawiera główne obszary działania danego bohatera, dzięki któremu zapisał się on na trwałe na kartach historii. Tę pigułkę wiedzy o postaci, każdy może przyswoić sobie w ciągu sekund.

Drugi poziom kondensacji wiedzy o postaci to chmura wiedzy na jej temat, czyli przypisane jej hasła indeksu rzeczowego. Haseł takich jest zwykle kilkadziesiąt i opisują one najważniejsze obszary życia bohatera, poczynając od pochodzenia, rodzeństwa, nauki, pracy, działalności, twórczości, przez instytucje z którymi był on związany, wydarzenia w których uczestniczył, pasje które wycisnęły piętno na jego życiu, aż po nagrody i ordery jakie otrzymał oraz różne formy uhonorowania i upamiętnienia tej postaci.  Np. w przypadku wojskowych ważnymi elementami chmury wiedzy o nich będą wojny i bitwy, w których walczyli, w przypadku polityków - rządy czy instytucje, w których pracy uczestniczyli, w przypadku aktorów - teatry czy filmy,  w których grali. Chmura wiedzy o postaci mieści się na jednym ekranie, a na jej ogarnięcie wystarczy minuta.

Chmura Mikulskiego

Il. 5. Chmura wiedzy postaci (w tym przypadku jest to Stanisław Mikulski).

Trzecim najszerszym kręgiem wiedzy o postaci są już nasze pełne zasoby, a więc zarówno biogramy lub kalendaria życia postaci, jak i ukazujące ich zdjęcia, które często również zawierają mnóstwo informacji o życiu osoby, aż po inne materiały dotyczące postaci.  W przypadku wielu bohaterów, gruntowne zapoznanie się z naszymi zasobami,  może wymagać wielu godzin.

 

EKSPLORACJA NIESKOŃCZONĄ LICZBĄ DRÓG

Serwis zawiera nie tylko materiały dotyczące poszczególnych postaci, ale także rozbudowane indeksy. Poza alfabetycznym są to indeksy:  aktywności, rzeczowy i geograficzny. 

Zrzuty ekranu z fragmentem indeksu aktywności i rzeczowego wraz z przykładowym rozwinięciem wybranego hasła, w tym przypadku aktorka filmowa i Polska Organizacja Wojskowa.  Il. 6. Strony indeksów aktywności i przedmiotowego z rozwinięciem na wybrane hasło. Indeksy mają dziesiątki tysięcy haseł i specjalną dwuszczeblową budowę, która umożliwia szybkie poruszanie się po tych zasobach. 

Jedną z graficznych wizualizacji indeksu rzeczowego jest chmura wiedzy, która jest zwięzłą i syntetyczną prezentacją haseł związanych z daną postacią.  Jest to równocześnie narzędzie do błyskawicznej eksploracji zasobów serwisu. Chmura wiedzy działa w ten sposób, że do każdej postaci przypisana jest pula opisujących ją haseł, a do każdego hasła pula postaci, której hasło to zostało przypisane.

chmura wiedzy teatr polskiIl. 7. Chmura postaci związanych z wybranym hasłem indeksu przedmiotowego (w tym przypadku jest to hasło Teatr Polski w Warszawie). Oczywiście listing postaci związanych z tym hasłem można też zobaczyć w tradycyjnej postaci, tj. zwykłej listy z nazwiskami. 

 

Klikając na wybrane hasło rzeczowe w chmurze wiedzy a potem na wybrany portret postaci, otrzymujemy kolejną chmurę wiedzy przypisaną do kolejnej postaci, itd. W ten sposób można błyskawicznie eksplorować zasoby serwisu wybierając interesujące nas postaci i hasła, postępując własną, niepowtarzalną drogą. Po kilkunastu kliknięciach uzyskujemy miriady możliwości eksploracji zasobów.  W każdej chwili, przy każdym kliknięciu, możemy też przejść z chmury wiedzy do konkretnych stron przypisanych do danej postaci, a więc przeczytać  jej biogram, ciekawostki, czy inne materiały,  obejrzeć zdjęcia czy zapoznać się z multimediami. Z konkretnej strony możemy też powrócić do chmury wiedzy i do ekspresowej eksploracji zasobów.

MAPA ŚLADÓW WIELKICH

Il. 8. Indeks miejsc serwisu, ktory umożliwia użytkownikowi przejście od postaci do mapy z zaznaczonymi miejscami, z którymi ta osoba była związana, a także przejście od wybranej miejscowości do listingu osób związanych z nią w naszej bazie.  

Indeks zawiera tysiące miejsc w kraju i na całym świecie, z którymi związani byli nasi bohaterowie,  od narodzin przez działalność aż po śmierć.  Na liście znajdują się tysiące miejscowości i regionów na wszystkich kontynentach. Z największymi gniazdami polskości, takimi jak Warszawa, Kraków czy Poznań, związane są tysięce osób, ale na naszej mapie są też tysiące wiosek i małych miejscowości,  w których nasi giganci też odcisnęli swoje ślady.  Poprzez naszą mapę każdy może sprawdzić, kto przeszedł przez interesującą go miejscowość i z jakimi miejscami związana była wybrana przez niego postać.  

 

BUDUJ Z NAMI POMNIK NIEPODLEGŁEJ !

Wiele miejsc i wydarzeń odbywających się w kraju jest w oczywisty sposób powiązanych z treściami Portalu, który jest godnym miejscem gromadzenia naszych narodowych zasobów cyfrowych.   Podobnie jak wiele imprez cyklicznych, rocznicowych, patriotycznych może być „uwiecznionych” w Portalu, z korzyścią zarówno dla organizatorów jak i dla naszego projektu.

Dzieci z ciężkimi taczkami budujące w 1935 roku w Krakowie Kopiec Józefa Piłsudskiego.

Il. 9. Budowa Kopca Józefa Piłsudskiego w Krakowie w 1935 roku.  Niegdyś wzniesienie pomnika zasłużonych wymagało ogromnego wysiłku fizycznego, dziś możemy uczcić naszych bohaterów pomnikiem wirtualnym, który wymaga od nas głównie woli i chęci, aby uwiecznić pamięć o twórcach polskości.  

 

Zachęcamy wszystkich do budowy razem z nami tego Wirtualnego Pomnika Niepodległej, czyli do przekazywania cyfrowych kopii zdjęć i innych pamiątek historycznych do publikacji w naszym Portalu. Akcję tę zainicjowaliśmy przy okazji setnej rocznicy odzyskania Niepodległości i wojny z bolszewikami, ale jest ona stale aktualna i wciąż oczekujemy, że wesprzecie nas Państwo w gromadzeniu tych cyfrowych pamiątek, tak aby każdy mógł zobaczyć oblicze naszych bohaterów i obrazy z ich życia, którego nie szczędzili w pracy i walce dla naszej ojczyzny.