Audycja Polskiego Radia z 04.11.1960. Reportaż z siedziby Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze” w Karolnie w 10. rocznicę pracy. Audycja zawiera:
1. Nagranie z lekcji tańca pod kierunkiem Witolda Zapały.
2. Wywiad z choreografem Witoldem Zapałą. Poruszane tematy: - przygotowanie sceny baletowej na podstawie melodii ludowej; - dobieranie kostiumów; - doświadczenie pracy w „Mazowszu”; - informacje personalne.
3. Rozmowa ze Zdzisławą Grąbkowską, tancerką zespołu od 1949 roku. Poruszane tematy: - zajęcia z Witoldem Zapałą; - zmiany kostiumów w trakcie przedstawienia; - waga kostiumów. 
4. Rozmowa z mężem jednej z wokalistek, również uczestnikiem zespołu.
5. Wypowiedź kucharek z Karolina o ulubionych potrawach członków zespołu.
6. Rozmowa z wokalistką, tancerką Marysią. Poruszane tematy: - małżeństwa między członkami zespołu; - łączenie pracy z życiem rodzinnym; - egzaminy maturalne; - okoliczności przyjazdu do Karolina w 1949 roku.
7. Nagranie z lekcji śpiewu, uczeń - Stanisław Jopek.
8. Wypowiedź wokalisty zespołu, na temat: - wspomnień o profesorze Tadeuszu Sygietyńskim; - wyjazdu na występy w Paryżu; - przygotowania wypracowania chóralnego „Marsylianki”.
9. Wypowiedź wokalistki Krystyny Jusińskiej. Poruszane tematy: - wyjścia „mazowszan” do Brwinowa na ciastko z profesorem Sygietyńskim; - najmłodsi członkowie zespołu.
10. Rozmowa z Tadeuszem Krukiem, rzecznikiem zespołu: - wspomnienia o zabawnej historii napisania artykułu w Trybunie Mazowieckiej o przeciekających rurach; - serdeczne przyjęcie zespołu w Londynie; - wyjazdy do Związku Radzieckiego w 1951 i 1958 roku; - przygoda z wyjazdu do Japonii; - spotkanie z polskimi misjonarzami.
11. Rozmowa z dyrektor Mirą Zimińską-Sygietyńską. Poruszane tematy: - „Mazowsze” spełnieniem marzeń Tadeusza Sygietyńskiego; - praca całego zespołu tajemnicą sukcesów „Mazowsza” Reportaż ilustrowany piosenkami w wykonaniu zespołu „Mazowsze”: 1. "Oto idzie pierwsza para", 2. "Furman" [solista Stanisław Jopek] 3. "Pod borem" [solistka Krystyna Jusińska], 4. "Dziesięć lat kukułka…".

Uczestnicy: dyrektor zespołu "Mazowsze" - Mira Zimińska-Sygietyńska, choreograf - Witold Zapała, śpiew - wokalista i rzecznik zespołu "Mazowsze" - Tadeusz Kruk, wokaliści zespołu "Mazowsze"- Krystyna Jusińska, Stanisław Jopek; tancerka zespołu "Mazowsze" - Zdzisława Grąbkowska, autor audycji - Barbara Stawicka.