Audycja Polskiego Radia z 16.10.2003, poświęcona życiu i działalności papieża Jana Pawła II w 25. rocznicę pontyfikatu. Rozmowa redaktor Hanny Marii Gizy z gośćmi w studiu: bratem Marianem Markiewiczem ze Zgromadzenia Braci Serca Jezusowego, publicystą Januszem Poniewierskim - autorem książki Pontyfikat i ojcem Dariuszem Kowalczykiem - prowincjałem Towarzystwa Jezusowego.
1. Brat Marian Markiewicz: - okoliczności przyjazdu biskupa Karola Wojtyły na konklawe w 1978 roku; - słowa papieża „Marian Markiewicz winowajcą mego wyboru na papieża”; - kardynał Karol Wojtyła człowiekiem wielkiego skupienia i modlitwy.
2. Janusz Poniewierski: - okoliczności, w jakich dowiedział się o wyborze Karola Wojtyły papieża; - reakcja mieszkańców Krakowa na informację „Polak papieżem”; - czym jest pontyfikat Jana Pawła II z perspektywy 25 lat, jego niezwykłość; - zasługi papieża dla dialogu ekumenicznego i relacji katolicko-żydowskich; - papież świadkiem Ewangelii; - chrystusowy stosunek do człowieka wierzącego inaczej; - słowa biskupa Adama Śmigielskiego o pielgrzymce Jana Pawła II do Sosnowca; - wspomnienie o mszy świętej w kaplicy watykańskiej w rocznicę Polskiego Radia Watykańskiego; - mistycyzm papieża; - działalność na rzecz powrotu Europy do chrześcijaństwa.
3. Ojciec Dariusz Kowalczyk: - pierwsza reakcja na wybór Karola Wojtyły na papieża; - istota wielkości pontyfikatu Jana Pawła II; - znaczenie słów papieża „nie lękajcie się”; - działalność papieża na rzecz dialogu międzyreligijnego; - spotkanie ojca świętego z przedstawicielami różnych religii w Asyżu; - odbiór nauczania papieża w czasach komunistycznych a dziś; - wspomnienia o przemówieniu papieża o aborcji podczas pielgrzymki do Kielc; - deklarowany i rzeczywisty stosunek wiernych wobec nauki papieża; - początek odnowy kościoła powszechnego; - list apostolski Novo millennio ineunte; - papież a Europa. 
Audycja z udziałem telefonicznym słuchaczy i obecnością publiczności w studiu Konkurs zagadek dla słuchaczy.

Autor audycji, prowadzenie - Hanna Maria Giza.