Audycja Polskiego Radia z 19.05.1970, w 15. rocznicę śmierci dyrygenta, kompozytora Tadeusza Sygietyńskiego (1896-1955), twórcy Zespołu Pieśni i Tańca „Mazowsze”. Poruszane tematy: - początek pracy Tadeusza Sygietyńskiego z poszukiwania melodii ludowych oraz uzdolnionej muzycznie młodzieży; - powołanie Państwowego Zespołu Ludowego Pieśni i Tańca „Mazowsze” z siedzibą w Karolinie; - przybycie do zespołu 11-letniej Krystyny Jusińskiej z Klębowa; - przywieziona przez Barbarę Milewską piosenka kurpiowska „Kawaliry”; - piosenka „Kukułeczka” przywieziona przez Lidię Włodarską z Płońska; - praca Tadeusza Sygietyńskiego i Miry Zimińskiej-Sygietyńskiej nad zachowaniem polskich piosenek ludowych; - zainteresowanie Tadeusza Sygietyńskiego od najwcześniejszego dzieciństwa, atmosfera w domu rodzinnym; - praca na stanowisku korepetytora w Operze Lwowskiej, studia w Warszawie i Lipsku; - komedie muzyczne - praca w Polskim Radiu, związek z Mirą Zimińską-Sygietyńską; - powojenna praca kompozytorska; - cytat z notatnika Suzanne Arlet na temat koncertu zespołu „Mazowsze”; Widziałam, podniósł w górę pałeczkę…najwyższym pięknem świata; - okoliczności skomponowania przez małżeństwo Sygietyńskich piosenka „Ej, przeleciał ptaszek”; - piosenki kompozytorów epoki romantyzmu oraz starowarszawskie w repertuarze „Mazowsza”; - sukcesy zespołu „Mazowsze”, występy zagraniczne; - śmierć Tadeusza Sygietyńskiego w 1955 roku; - rozszerzenie repertuaru zespołu; - cytat z tekstu Wilhelma Macha; Po zgonie nieodżałowanej pamięci Tadeusza Sygietyńskiego…radiosłuchaczy i telewizdów.
Audycja ilustrowana piosenkami w wykonaniu zespołu „Mazowsze”: 1. "Warszawski dzień", 2. "Kawaliry", 3. "Pod borem", 4. "Pocózeście kawaliry przyśli", 5. "Kukułeczka", 6. "Zachodźże, słoneczko", 7. "Polka tramblanka", 8. "Oj, tańcowali byśwa, ale mała izba", 9. "Cyt, cyt", 10. "Ej, przeleciał ptaszek", 11. "Dwie Marysie", 12. "Laura i Filon", 13. "A tu jest Warszawa", 14. "Jak przygoda to tylko w Warszawie", 15. "Dolina, dolina".

Autorzy audycji: Wiesława Tomaszewska, Marian Domański.